L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Spørgsmål 16

Ministeren bedes kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, om en uhensigtsmæssig begunstigelse af vognmænd, der alene anvender deres kørselstilladelse til kørsel i forbindelse med offentlige trafikselskaber såkaldt ”Åben Flex”, og dermed vil kunne have lavere omkostninger.
Dato: 16-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: selskabsskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-05-2018
Modtaget: 22-05-2018
Omdelt: 22-05-2018

L 237 - svar på spm. 16 om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, fra skatteministeren

SAU 237 - svar på spm. 16.pdf
Html-version
SAU 237 - bilag 3 (høringssvar).pdf
Html-version
SAU 237 - bilag 3 (høringsskema).pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 16-05-2018
Modtaget: 16-05-2018
Omdelt: 16-05-2018

Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version