L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love.
(Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Spørgsmål 13

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, konsekvenserne bedes opgjort for henholdsvist små, mellemstore og store bryggerier, som fremstiller henholdsvis 10.000 hl øl, 25.000 hl øl og 195.000 hl øl med et alkoholindhold på over 2,8 % vol.
Dato: 16-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: selskabsskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-05-2018
Modtaget: 22-05-2018
Omdelt: 23-05-2018

L 237 - svar på spm. 13 om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, fra skatteministeren

Svar på SAU L 237 - spm. 13.docx
Html-version
Svar på SAU L 237 - spm. 14.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 16-05-2018
Modtaget: 16-05-2018
Omdelt: 16-05-2018

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version