L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet.
(Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: 3.beh./Vedtaget

Bilag 8

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 15/5-18
Emne: alternative og vedvarende energikilder

Filer

Dokumentdato: 15-05-2018
Modtaget: 15-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 15/5-18

ÆF_L 190_3.beh.
Html-version