L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet.
(Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Henvist til udvalg

Bilag 9

Høringsbrev og udkast til forslag til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Emne: energiforsyning, it og teleforsyning

Filer

Dokumentdato: 10-05-2018
Modtaget: 10-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

Høringsbrev og udkast til forslag til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Brev til EFK udvalg
Html-version
Høringsbrev
Html-version
Udkast til ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
Html-version