L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-12-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-12-2017
Betænkning afgivet 17-01-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-01-2018
3. behandlet, vedtaget 25-01-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Lovens formål er i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling. Dermed reduceres det likviditetstab, som arbejdsgiverne vil opleve ved indførelse af samtidighedsferie.

Der oprettes en fond til forvaltning og administration af lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, hvor de tilgodehavende feriemidler udbetales ved lønmodtagerens pension, eller når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Loven er et led i udmøntningen af den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie, som er indgået den 31. oktober 2017. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte lovforslag om ferie.

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1568/2017 om ny ferielov og overgang til samtidighedsferie.

Afstemning:
Vedtaget 93 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 9 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Sambehandlet med: