Forsvarsudvalget 2017-18
B 40
Offentligt
1830303_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
6. december 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 25
vedr. B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Eva Flyvholm (EL).
Spørgsmål nr. 25
”Vil ministeren indgå kontrakt på 21 kampfly i et hug?”
Svar:
Nej. Som beskrevet i aktstykke 31 følger F-35 programmet en kontraktmodel, hvor partner-
landenes respektive kampfly forventes indkøbt i et antal puljer, der dækker flere års leve-
rancer. F-35 partnerskabet forventes at indgå de første af en serie af kontrakter, som er
relevante for Danmark, primo 2018 omhandlende udgifter/delanskaffelser relateret til an-
skaffelsen af de første 10 danske fly og motorer - med 4 fly til levering i 2021 og 6 fly til
levering i 2022. Indkøbet af de resterende fly forventes at ske ved en serie af senere kon-
traktindgåelser.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 9
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200