Forsvarsudvalget 2017-18
B 40
Offentligt
1830207_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
6. december 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 11
vedr. B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Eva Flyvholm (EL).
Spørgsmål nr. 11
”Vil anlægsprojektet på Flyvestationen blive gennemført på baggrund af en
anlægslov, der
skal vedtages i Folketinget
dvs. samme fremgangsmåde, som man benytter ved andre
store offentlige anlægsprojekter som f.eks. anlæg af
motorveje og broer?”
Svar:
Det er min hensigt at fremlægge et forslag til anlægslov, som skal tilvejebringe hjemmel til
etablering af F-35 kampflykapaciteten på Flyvestation Skrydstrup.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 9
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200