B 40 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Forkastet

Beslutningsforslag som fremsat

Fremsat: 28-11-2017

Fremsat: 28-11-2017

Fremsat den 28. november 2017 af Eva Flyvholm (EL), Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

20171_b40_som_fremsat.pdf
Html-version

Fremsat den 28. november 2017 af Eva Flyvholm (EL), Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K.  Nielsen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget

Folketinget pålægger forsvarsministeren at trække aktstykke 31 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.

Bemærkninger til forslaget

Enhedslisten, Alternativet og SF ønsker en dansk udenrigspolitik, der lægger mindre vægt på brug af militær, og forslagsstillerne kan derfor ikke støtte regeringens forslag om at bruge milliarder af kroner på køb af nye kampfly.

Det er også forslagsstillernes holdning, at kontrakterne med kampflyproducenten ikke bør underskrives i en situation, hvor det økonomiske grundlag er så usikkert, at der kan ske milliardoverskridelser af budgettet.

Samfundsøkonomisk er kampflykøbet en ekstremt stor udgift; den til dato største enkeltinvestering i staten. Derfor bør der inden underskrift af kontrakterne som minimum være klarhed over økonomien.

Den amerikanske rigsrevision har gentagne gange rejst kritik af de økonomiske og tekniske forhold i F-35-projektet. Senest er det blevet påpeget, at reparationstiden på F-35 er meget lang, og at det forhøjer omkostningerne.

Den danske Rigsrevision har desuden kritiseret beregningerne, der ligger til grund for kampflykøbet, for at være meget optimistiske og usikre. Der henvises til Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35-kampfly fra oktober 2017 (2/2017).

På det grundlag bør Finansudvalget ikke godkende, at kontrakterne kan underskrives. Det bør som minimum vente, til usikkerhederne er klarlagt, og der bør kun kunne indkøbes mindre portioner af kampfly, så det er muligt at bakke ud, hvis F-35 fortsætter med at blive dyrere og dårligere.

Skriftlig fremsættelse

Eva Flyvholm (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.

(Beslutningsforslag nr. B 40)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.