B 134 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af forbud mod brug af neonikotinoider.
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-03-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 22-05-2018
Ministerområde:
Miljø- og Fødevareministeriet
Resumé:
I forslaget henvises til forskellig dokumentation for, at bier og andre insekter er i alvorlig tilbagegang, og samtidig er de via de afgrøder og planter, de bestøver, udsat for en alvorlig risiko fra neonikotinoidmidlerne, som vurderes at være skadelige for bier og andre insekter. Forslaget pålægger på den baggrund regeringen at indføre et forbud mod brug af neonikotinoider i dansk landbrug fra og med juli 2018.