B 106 Forslag til folketingsbeslutning om aktivering af nødbremsen til afvisning af asylansøgere ved grænsen.
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-03-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 17-05-2018
Ministerområde:
Udlændinge- og integrationsministeriet
Resumé:
Forslaget pålægger ministeren hurtigst muligt at aktivere udlændingelovens § 28, stk. 7, som giver mulighed for at afvise asylansøgere, som indrejser fra et land omfattet af Dublinforordningen, ved grænsen. Forslagsstillerne mener ikke, at Dublinforordningen fungerer i praksis, og mener, at de danske grænser trods et fald i asylstrømmen stadig er under pres. Der er derfor behov for at aktivere nødbremsen for at imødegå den omfattende asylshopping i Europa.