B 40 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.
Udvalg: Forsvarsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 2. beh./Forkastet

Spørgsmål

47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
B 40 - spørgsmål 1 Spm. om, hvordan Forsvaret vil mindske støjgenerne, når F-35 kampflyene er på vingerne, til forsvarsministeren
Svar på spm. 1
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 2 Spm. om, hvordan Forsvarsministeriet vil sikre, at støjisoleringen og erstatningsordningerne efterlever omfanget af omkostningerne og støjgener, til forsvarsministeren
Svar på spm. 2
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 3 Spm. om, hvorfor Forsvarsministeriet har valgt at tilbageholde oplysninger om hvilke områder, som vil overskride de glædende støjgrænseværdier, til forsvarsministeren
Svar på spm. 3
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 4 Spm. om, hvorfor Forsvarsministeriet pludselig har ændret standpunkt omkring budgettering, når ministeriet hele tiden har været bevidste om, at der vil være en overskridelse af de glædende grænseværdier i visse områder omkring Flyvestation Skrydstrup, til forsvarsministeren
Svar på spm. 4
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 5 Spm. om, hvorfor ministeriet først har valgt at afholde borgermødet halvandet års tid, efter beslutningsgrundlaget for køb af 27 F-35 kampfly er vedtaget, til forsvarsministeren
Svar på spm. 5
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 6 Spm. om, hvordan beløbet på 189,0 mio. kr. der afholdes af bevillingen af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til programorganisationen bag materielanskaffelserne, er blevet fastsat, til forsvarsministeren
Svar på spm. 6
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 7 Spm. om beboere omkring Flyvestation Skrydstrup kan forvente, at beløbet på 189,0 mio. kr. er budgetteringen til kompensation og opkøb af deres huse på grund af støj fra F-35 kampfly, når de først havde borgermøde med Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse i sidste uge, til forsvarsministeren
Svar på spm. 7
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 8 Spm. om, hvorfor ministeriet på nuværende tidspunkt ikke har lavet miljøberegninger, til forsvarsministeren
Svar på spm. 8
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 9 Spm. om, hvorfor ministeriet ikke kan offentliggøre en vurdering af miljøpåvirkningen udenfor flyvestationen, til forsvarsministeren
Svar på spm. 9
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 10 Spm. om, hvordan Forsvarsministeriet stadig kan være tilfredse med de foreløbige støjberegninger af F-35 kampfly, når de blot viser, at de gældende grænseværdier på nogle tidspunkter af døgnet vil blive overskredet, til forsvarsministeren
Svar på spm. 10
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 11 Spm. om anlægsprojektet på Flyvestationen vil blive gennemført på baggrund af en anlægslov, der skal vedtages i Folketinget, til forsvarsministeren
Svar på spm. 11
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 12 Spm. om, hvordan Forsvarsministeriet fremadrettet vil sikre en bedre dialog og inddragelse af lokalbefolkningen, når mange borgere indtil videre har haft en fornemmelse af at blive talt hen over hovedet, til forsvarsministeren
Svar på spm. 12
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 13 Spm. om, hvad der skal ske med de huse, som ikke bliver eksproprieret og heller ikke kan blive solgt, fordi de ligger udenfor støjzonen, men alligevel vil opleve voldsomme støjgener, til forsvarsministeren
Svar på spm. 13
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 14 Spm. om, hvordan vil man sikre, at piloterne i de nye kampfly både overholder flybanerne af hensyn til lovgivningen og lokalbefolkning, til forsvarsministeren
Svar på spm. 14
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 15 Spm. om, hvordan vil man sikre, at beregningsmodellerne stemmer overens med den virkelige miljøpåvirkning og støjbelastninger - både i forhold til vind og vejr og støjniveauet - når de kampfly er kommet på vingerne i 2022, til forsvarsministeren
Svar på spm. 15
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 16 Spm. om, hvem der skal sikre, at støjgrænserne bliver overholdt de efterfølgende år, hvis beboere oplever støjgener, som mange allerede på nuværende tidspunkt oplever med F-16 kampfly i nærområdet omkring Flyvestation Skrydstrup, til forsvarsministeren
Svar på spm. 16
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 17 Spm. om, hvorfor der ikke er fortaget opfølgende målinger af F-16 kampfly, når beboere oplever voldsomme støjgener af F-16 kampfly, til forsvarsministeren
Svar på spm. 17
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 18 Spm. om, hvordan Miljøstyrelsens godkendelse af både udbygningen af Flyvestation Skrydstrup og støjberegninger kan blive fortaget på under 2 år, når det tager 2-3 år at få miljøgodkendelse til udbygningen af et hus, til forsvarsministeren
Svar på spm. 18
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 19 Spm. om, hvorfor man ikke har afsat penge til opfølgende støjmålinger, når F-35 kampfly er på vingerne i 2022, til forsvarsministeren
Svar på spm. 19
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 20 Spm. om, hvorfor har man ikke brugt målinger og erfaringer fra Holland og Norge, når de allerede har påbegyndt flyvningen af F-35 kampflyene, til forsvarsministeren
Svar på spm. 20
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 21 Spm. om ministeren finder, at man bør se på lovgivningen bag støjberegningerne for at sikre, at ingen vil blive snydt, når de nye beregninger af F-35 er foretaget, til forsvarsministeren
Svar på spm. 21
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 22 Spm. om der vil blive fortaget en VVM (Vurdering af Virkninger på miljøet) og MV (Miljø vurdering) af udbygningen af Flyvestation Skrydstrup, til forsvarsministeren
Svar på spm. 22
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 23 Spm. om, hvem der tog beslutning om også at lave dimensioneringsrapporten om antallet af kampfly, til forsvarsministeren
Svar på spm. 23
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 24 Spm. om ministeren vil redegøre for prisen på kampflyene - herunder både indkøbspris og driftsomkostninger og øvrige udgifter og om priserne er oplyst i faste priser, samt opliste, hvor og hvornår priser på kampflyene har været oplyst fra ministeriet og i relevante rapporter som f.eks. dimensioneringsrapporten og beslutningsgrundlaget, til forsvarsministeren
Svar på spm. 24
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
B 40 - spørgsmål 25 Spm. om ministeren vil indgå kontrakt på 21 kampfly i et hug, til forsvarsministeren
Svar på spm. 25
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200