Forsvarsudvalget 2017-18
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål J
Offentligt
1852601_0001.png
Forsvarsudvalget
Til:
Dato:
Forsvarsministeren
5. februar 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
FOU alm. del
Samrådsspørgsmål J
Havde daværende forsvarsminister Peter Christensen kendskab til de norske
støjvurderinger på F-35 og den rapport, der eksisterede i Forsvarsministeriet,
på det tidspunkt hvor spørgeren i Folketingets Forsvarsudvalg fik et forkert
svar om sagen?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm (EL).
På udvalgets vegne
Rasmus Jarlov
formand
1/1