Forsvarsudvalget 2017-18
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål I
Offentligt
1852600_0001.png
Forsvarsudvalget
Til:
Dato:
Forsvarsministeren
5. februar 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
FOU alm. del
Samrådsspørgsmål I
Ministeren bedes redegøre for, om piloterne er med på Forsvarsministeriets
meget ambitiøse model for, hvor meget de skal arbejde, når F-35 tages i an-
vendelse.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm (EL).
På udvalgets vegne
Rasmus Jarlov
formand
1/1