Forsvarsudvalget 2017-18
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål H
Offentligt
1852583_0001.png
Forsvarsudvalget
Til:
Dato:
Forsvarsministeren
5. februar 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
FOU alm. del
Samrådsspørgsmål H
Hvorfor gav ministeren på det seneste samråd om F-35 indtryk af, at forhand-
lingerne med piloterne var i god gænge, når forhandlingerne om piloternes fly-
vetid på F-35 i virkeligheden slet ikke var påbegyndt?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm (EL).
På udvalgets vegne
Rasmus Jarlov
formand
1/1