Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 5

Af svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 549 fremgår det, at det forventes, at der vil blive tilbagebetalt 13¼ mia. kr. som følge af for høje ejendomsvurderinger. Ministeren bedes oplyse, hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave.
Dato: 04-10-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: beskatning af fast ejendom

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-11-2017
Modtaget: 02-11-2017
Omdelt: 02-11-2017

SAU alm. del - svar på spm. 5 om,hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave, jf. svar på spm. 549 (2016-17), fra skatteministeren

Svar på SAU alm. del - spm. 5.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 01-11-2017
Modtaget: 01-11-2017
Omdelt: 02-11-2017

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5 om, hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave, jf. svar på spm. 549 (2016-17), fra skatteministeren

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 04-10-2017
Modtaget: 04-10-2017
Omdelt: 04-10-2017

Spm. om,hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave, jf. svar på spm. 549 (2016-17), til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version