Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 466

Ministeren bedes oversende de konkrete skøn for stigningen i grænsehandlen af øl, vin, sodavand, chokolade og slik, som man forventede ville indtræffe som konsekvens af indekseringen af afgifterne i lovforslag nr. L197 (folketingssamling 2011-12). Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvorvidt man vurderer, at der var tale om retvisende skøn, og om skatteøkonomisk Redegørelse 2018 og den seneste status over grænsehandel, som viser generelt fald i grænsehandlen siden 2012, giver anledning til at opdatere skønnene for, hvordan afgiftsstigninger konkret påvirker grænsehandlen.
Dato: 13-06-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: punktafgifter

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 13-06-2018
Modtaget: 13-06-2018
Omdelt: 13-06-2018

Spm. om at oversende de konkrete skøn for stigningen i grænsehandlen af øl, vin, sodavand, chokolade og slik, som man forventede ville indtræffe som konsekvens af indekseringen af afgifterne i lovforslag nr. L197 (folketingssamling 2011-12), til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version