Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 463

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser af at hæve bundfradraget for bo- og gaveafgiften fra de nuværende 289.000 kr. til 500.000 kr. samt at indføre en ny og højere afgiftssats på 30 pct. for de dele af boet, som overstiger 3 mio. kr. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den fordelingsmæssige virkning af en sådan omlægning. Herunder hvilken skattestigning de 100 mest formuende vil opleve, hvordan skattelettelsen/stigningen fordeler sig på tværs af deciler samt hvordan de fire typiske familietyper (HK’er på mindsteløn, LO’er, funktionær og direktør) forventes at blive påvirket.
Dato: 12-06-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: afgift af dødsboer og gaver

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 12-06-2018
Modtaget: 12-06-2018
Omdelt: 12-06-2018

Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af at hæve bundfradraget for bo- og gaveafgiften fra de nuværende 289.000 kr. til 500.000 kr., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version