Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 406

Ministeren bedes i tabelform redegøre for samtlige muligheder for at gennemføre generationsskifte i virksomheder på baggrund af de nuværende skatteregler, herunder reglerne for skattemæssig succession, gaveoverdragelse, almindeligt salg af aktier eller anparter, lån etc.
Dato: 15-05-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: afgift af dødsboer og gaver

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2018
Modtaget: 15-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

Spm. om at redegøre for samtlige muligheder for at gennemføre generationsskifte i virksomheder på baggrund af de nuværende skatteregler, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version