Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 351

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct. som det er tilfældet på industriens overenskomst.
Dato: 11-04-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: pensions- og pensionsafkastbeskatning

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-04-2018
Modtaget: 11-04-2018
Omdelt: 11-04-2018

Spm. om at oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version