Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 350

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.
Dato: 11-04-2018
Status: Ikke besvaret
Emne: pensions- og pensionsafkastbeskatning

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 11-04-2018
Modtaget: 11-04-2018
Omdelt: 11-04-2018

Spm. om at oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version