Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 316

Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af oplysninger om brugeres indtægter?
Dato: 15-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: selskabsskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-04-2018
Modtaget: 12-04-2018
Omdelt: 12-04-2018

SAU alm. del - svar på spm. 316 om, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, fra skatteministeren

Svar SAU alm. del spm. 316.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-03-2018
Modtaget: 15-03-2018
Omdelt: 15-03-2018

Spm. om, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version