Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 306

Det fremgår af SAU alm. del - svar på spm. 226, at kun 11 pct. af mindreprovenuet ved jobfradraget anvendes på personer, der tjener under 300.000 kr. om året. Vil ministeren i forlængelse af dette redegøre for, hvor stor en andel af skattelettelsen, der anvendes på personer, der betaler topskat? Vil ministeren også redegøre for, hvor stor en skattelettelse, man ville kunne give personer med indkomster op til 300.000 kr., såfremt man havde aftrappet jobfradraget i intervallet 300.000-350.000 kr. og anvendt det samlede mindreprovenu på ca. 1,4 mia. kr. i umiddelbar virkning på personer, der faktisk er lavtlønnede, dvs. tjener op til 300.000 kr. og i mindre grad på personer i det nævnte aftrapningsinterval?
Dato: 07-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 03-04-2018
Modtaget: 03-04-2018
Omdelt: 03-04-2018

SAU alm. del - svar på spm. 306 om, hvor stor en andel af skattelettelsen, der anvendes på personer, der betaler topskat, fra skatteministeren

Svar på SAU 306 (alm. del).docx
Html-version
Svar på SAU 305 (alm. del).docx
Html-version
SAU alm. del - svar på spm. 226.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-03-2018
Modtaget: 07-03-2018
Omdelt: 07-03-2018

Spm. om, hvor stor en andel af skattelettelsen, der anvendes på personer, der betaler topskat, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version