Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 240

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113, at: ”Det er i den forbindelse lagt til grund, at balanceskatten betales af hele balancen, inkl. selskabernes egenkapital.” På den baggrund bedes ministeren opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten betales af balancen bortset fra egenkapitalen.
Dato: 09-02-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 08-03-2018
Modtaget: 08-03-2018
Omdelt: 08-03-2018

SAU alm. del - svar på spm. 240 om opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten betales af balancen bortset fra egenkapitalen, jf. svar på spørgsmål 113, fra skatteministeren

Svar SAU alm. del 240.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 09-02-2018
Modtaget: 09-02-2018
Omdelt: 09-02-2018

Spm. om opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten betales af balancen bortset fra egenkapitalen, jf. svar på spørgsmål 113, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version