Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 234

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.
Dato: 07-02-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: pensions- og pensionsafkastbeskatning, personskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 16-03-2018
Modtaget: 16-03-2018
Omdelt: 19-03-2018

SAU alm. del - svar på spm. 234 om at oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, fra skatteministeren

Endeligt svar SAU 234.pdf
Html-version
Endeligt svar SAU alm. del - spm. 238.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 07-03-2018
Modtaget: 07-03-2018
Omdelt: 07-03-2018

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 234 om at oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, fra skatteministeren

Foreløbigt svar på SAU 234.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-02-2018
Modtaget: 07-02-2018
Omdelt: 07-02-2018

Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version