Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 170

Ministeren oplyser i en række svar til lovforslag nr. L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr., og fradraget sættes til 40 pct. de sidste 20 år før folkepensionsalderen og 20 pct. for opsparer med mere end 20 år til folkepensionsalderen. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.
Dato: 09-01-2018
Status: Foreløbigt besvaret
Emne: personskatter

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 06-02-2018
Modtaget: 06-02-2018
Omdelt: 06-02-2018

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1170 om, at oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, fra skatteministeren

Foreløbigt svar på SAU alm. del spørgsmål 170.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 09-01-2018
Modtaget: 09-01-2018
Omdelt: 09-01-2018

Spm. om, at oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version