Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 167

Ministeren oplyser i en række svar på L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver »et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet« (svar på spm. 5). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i »Sådan forlænger vi opsvinget«, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000 kr., og fradraget sættes til 50 pct. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr.-1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.
Dato: 02-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: pensions- og pensionsafkastbeskatning

Endeligt svar

Dokumentdato: 11-04-2018
Modtaget: 11-04-2018
Omdelt: 11-04-2018

SAU alm. del - svar på spm. 167 om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000 kr., og fradraget sættes til 50 pct., fra skatteministeren

SAU alm. del - endeligt svar på spm. 167.pdf
Html-version
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 165.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 30-01-2018
Modtaget: 30-01-2018
Omdelt: 31-01-2018

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 167 om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000 kr., og fradraget sættes til 50 pct., fra skatteministeren

Foreløbigt svar på SAU alm. del spørgsmål 167.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 02-01-2018
Modtaget: 22-12-2017
Omdelt: 02-01-2018

Spm. om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000 kr., og fradraget sættes til 50 pct., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version