Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 152

Ministeren bedes oplyse den varige provenueffekt af at reducere virksomheders fradragsret for reklameudgifter fra 100 pct. til hhv. 75 pct., 50 pct. og 25 pct. Det ønskes desuden vurderet, hvordan provenueffekten vil påvirkes, hvis der også indføres en tærskelværdi på 50.000 kr. årligt, hvorunder reklameudgifter fortsat er fuldt fradragsberettigede. Ydermere ønskes det vurderet, om det er juridisk muligt at undtage udgifter til reklamer i nyhedsmedier – eventuelt på baggrund af, om mediet modtager mediestøtte – fra førnævnte reduktion i fradragsretten. Hvis det vurderes muligt, ønskes en yderligere beregning af den varige provenueffekt med inklusion af den nævnte undtagelse. Endelig ønskes det vurderet, om det er juridisk muligt at indføre de førstnævnte fradragsreduktioner for udgifter til søgeordsannoncering og i positivt fald, hvor stor provenueffekten vil være. Det bemærkes, at Danske Medier vurderer, at markedet for søgeordsannoncering i 2015 udgjorde 2,74 mia. kr.
Dato: 22-12-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: virksomhedsskat

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-01-2018
Modtaget: 19-01-2018
Omdelt: 19-01-2018

SAU alm. del - svar på spm. 152 om den varige provenueffekt af at reducere virksomheders fradragsret for reklameudgifter fra 100 pct. til hhv. 75 pct., 50 pct. og 25 pct., fra skatteministeren

Svar SAU alm del 152.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 22-12-2017
Modtaget: 22-12-2017
Omdelt: 22-12-2017

Spm. om den varige provenueffekt af at reducere virksomheders fradragsret for reklameudgifter fra 100 pct. til hhv. 75 pct., 50 pct. og 25 pct., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version