Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 126

Ministeren bedes redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen til følgende model: - Boligejeren betaler den samme løbende boligbeskatning, som følger af det nuværende system, og fra 2021 betaler man efter de regler, der er vedtaget med den seneste boligaftale. - Der indføres en exitbeskatning ved udtræden af boligmarkedet, hvor man beskattes med 50 pct. af fortjenesten ved salg (dvs. forskel mellem købspris og salgspris fraregnet istandsættelse, forbedringer m.v.). - I denne fortjeneste fratrækkes dog den samlede løbende skattebetaling, som boligejeren har haft siden erhvervelse af den ejendom, der betales exitskat af. Det rentefradrag, som boligejeren har modtaget, mens vedkommende har ejet ejendommen, og som relaterer sig til boliglånet, vil dog blive modregnet fra den skatteindbetaling, der kan fradrages i exit-beskatningen. - Hvis man skifter ejendom ved køb/salg, vil modellen tilbyde muligheden for, at den beregnede skat indefryses som prioritet, hvis man køber en ny ejendom. Ministeren bedes foretage beregningen på denne model i tre former – en hvor man både kan modregne ejendomsværdiskat og grundskyld, og en model, hvor man kun kan modregne ejendomsværdiskat, samt en model, hvor man slet ikke kan fradrage den løbende boligbeskatning i en exit-skat, dvs. at man reelt betaler både løbende boligskatter og exit-beskatning. Ministeren bedes foretage denne provenuvurdering i alle år fra 2018-2050 i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd, samt i varig virkning.
Dato: 07-12-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: beskatning af fast ejendom

Endeligt svar

Dokumentdato: 06-02-2018
Modtaget: 06-02-2018
Omdelt: 06-02-2018

SAU alm. del - svar på spm. 126 om at redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen, fra skatteministeren

Endeligt svar på SAU alm. del - spm. 126.pdf
Html-version
Svar på FIU 436.pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 18-12-2017
Modtaget: 18-12-2017
Omdelt: 18-12-2017

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 126 om at redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen, fra skatteministeren

Foreløbigt svar på SAU alm. del - spm. 126.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-12-2017
Modtaget: 07-12-2017
Omdelt: 07-12-2017

Spm. om at redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version