Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 105

Ministeren bedes i forlængelse af svar på FIU alm. del (2017-18) - spørgsmål 24 redegøre for provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsbeskatning af overnormal profit på 5 pct., hvor skattebasen alene udgøres af den overnormale profit. Der bedes udregnet på tre definitioner, hvor overnormal profit defineres ved henholdsvis en profit, der overskrider 10 pct., 15 pct. og 20 pct. Beregningen skal ikke inkludere ændringer i kulbrintebeskatningen, ligesom fiskeriet heller ikke skal inkluderes. Provenuet bedes opgjort i henholdsvis umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.
Dato: 20-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: selskabsskatter

Endeligt svar

Dokumentdato: 18-12-2017
Modtaget: 18-12-2017
Omdelt: 19-12-2017

SAU alm. del - svar på spm. 105 om at redegøre for provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsbeskatning af overnormal profit på 5 pct., hvor skattebasen alene udgøres af den overnormale profit, fra skatteministeren

Svar SAU alm del 105.docx
Html-version
FIU 24.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-11-2017
Modtaget: 20-11-2017
Omdelt: 20-11-2017

Spm. om at redegøre for provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsbeskatning af overnormal profit på 5 pct., hvor skattebasen alene udgøres af den overnormale profit, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version