Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 100

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del (2017-18) – spørgsmål 46 redegøre for provenuskøn, hvis man frem for en rentebaseret beskæring i stedet foretager følgende justeringer af fradragsmuligheder for finansieringsudgifter: - Vedrørende regler for tynd kapitalisering i relation til selskabsskattelovens § 11 hæves grænsen for beskæring af fradrag fra, at egenkapitalen udgør 20 pct. af gælden til nu at udgøre 25 pct. af gælden. Reglens anvendelse finder sted for gæld, der overstiger 5 mio. kr. frem for de nugældende 10 mio. kr. - Vedrørende regler for renteloft og EBIT i selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C, så ændres de nugældende regler for bundgrænsen, hvor man ikke kan fradragsbeskære nettofinansieringsudgifter, fra 21,3 mio. kr. til 10 mio. kr. - Vedrørende EBIT-reglen i selskabsskattelovens § 11 C sænkes grænsen for, hvornår man ikke kan fradrage nettofinansieringsudgifter fra de nugældende regler, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 80 pct. af den skattepligtige indkomst til en ny grænse, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 50 pct. af den skattepligtige indkomst. Ministeren bedes fremsende provenu i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.
Dato: 14-11-2017
Status: Foreløbigt besvaret
Emne: selskabsskatter

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 11-12-2017
Modtaget: 11-12-2017
Omdelt: 11-12-2017

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 100 om at redegøre for provenuskøn, hvis man frem for en rentebaseret beskæring i stedet foretager justeringer af fradragsmuligheder for finansieringsudgifter, jf. svar på spm. 46, fra skatteministeren

Foreløbigt svar vedr. SAU alm. del 100.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 14-11-2017
Modtaget: 14-11-2017
Omdelt: 14-11-2017

Spm. om at redegøre for provenuskøn, hvis man frem for en rentebaseret beskæring i stedet foretager justeringer af fradragsmuligheder for finansieringsudgifter, jf. svar på spm. 46, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version