Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål AI

Set i lyset af SKATs væsentlige betænkeligheder ved lovændringen i 2013 om fjernelse af revisionspligten – betænkeligheder, som tilgik Erhvervsministeriet, men ikke Folketingets partier – bedes ministrene redegøre for, om regeringen fortsat er af den opfattelse, at små holdingselskaber skal være fritaget for revisionspligt, selv om der sidenhen er påpeget alvorlige konsekvenser ved det. Ministrene bedes ligeledes redegøre for, hvorfor Folketinget ikke blev oplyst om SKATs betænkeligheder ved fjernelse af revisionspligten.
Dato: 06-04-2018
Status: Besvaret
Emne: virksomhedsskat
Afholdelse af samrådet

Filer

Dokumentdato: 06-04-2018
Modtaget: 06-04-2018
Omdelt: 06-04-2018

Samrådsspm. om regeringen fortsat er af den opfattelse, at små holdingselskaber skal være fritaget for revisionspligt, selv om der sidenhen er påpeget alvorlige konsekvenser ved det, til erhvervsministeren og skatteministeren

Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version