Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Bilag 159

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer), fra skatteministeren
Emne: lovudkast