Aktstk. 31 Aktstykke om anskaffelse af 27 F-35A kampfly
Af: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Folketingsår: 2017-18
Status: Tiltrådt

Om aktstykket

Fremsat:
22-11-2017
Afgjort:
14-12-2017
Paragrafområde:
§ 12 Forsvarsministeriet
Afgørelse:
Tiltrådt af Finansudvalget den 14-12-2017 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens, Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer, der stemte imod aktstykket).

Enhedslistens, Alternativets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at partierne ønsker en dansk udenrigspolitik, der lægger mindre vægt på brug af militær. Det er også partiernes holdning, at kontrakterne med kampflyproducenten ikke bør underskrives i en situation, hvor det økonomiske grundlag er så usikkert, at der kan ske milliardoverskridelser af budgettet.
Derfor kan partierne ikke støtte regeringens forslag om at bruge milliarder af kroner på køb af nye kampfly.
Samfundsøkonomisk er kampflykøbet en ekstremt stor udgift; den til dato største enkeltinvestering i staten. Derfor bør der inden underskrift af kontrakterne som minimum være klarhed over økonomien.
Den amerikanske rigsrevision har gentagne gange rejst kritik af de økonomiske og tekniske forhold i F-35-projektet.
Senest er det blevet påpeget, at reparationstiden på F-35 er meget lang, og at det forhøjer omkostningerne.
Den danske Rigsrevision har desuden kritiseret beregningerne, der ligger til grund for kampflykøbet, for at være meget optimistiske og usikre. Der henvises til Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35-kampfly fra oktober 2017 (2/2017).
Endelig er der endnu ikke vedtaget anlægslov for ombygningen af flyvestation Skrydstrup, og der er ikke afklaring på støjproblemer for beboerne i området og der er ikke foretaget miljøvurderinger. Dette kan også påvirke projektet og prisen, og derfor bør anlægsloven behandles før der gives tilsagn om økonomien.
På det grundlag burde Finansudvalget ikke godkende, at kontrakterne kan underskrives. Det burde som minimum vente, til usikkerhederne er klarlagt, og der burde kun kunne indkøbes mindre portioner af kampfly, så det er muligt at bakke ud, hvis F-35 fortsætter med at blive dyrere og dårligere.
På den baggrund mener partierne at det er dybt uansvarligt aktstykke og stemmer naturligvis imod.

Filer

Dokumentdato: 14-12-2017
Modtaget: 14-12-2017
Omdelt: 14-12-2017

Tiltrådt aktstykke

20171_aktstk_afgjort31.pdf

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0