V 26 Om det armenske folkedrab.
Samling: 2016-17
Status: Vedtaget

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
19-01-2017
Forslag til vedtagelse:
Folketinget bekræfter sin vedtagelse nr. V 54 af 19. maj 2015 vedrørende de tragiske og blodige begivenheder, som udspillede sig i det østlige Anatolien i perioden 1915-1923. Folketinget finder, at den bedste vej til forsoning vil være en åben dialog om historien på grundlag af en fri og ucensureret historieforskning, herunder frigivelse af alle officielle dokumenter fra perioden. Folketinget beklager, at tyrkisk lovgivning forbyder borgere og medier at bruge betegnelsen »folkedrab« om begivenhederne, og finder, at dette udgør en urimelig begrænsning af såvel forskningsfriheden som ytringsfriheden uden hermed at forholde sig til anvendelsen af denne benævnelse. Folketinget fastholder dermed sin parlamentariske tradition for ikke at udstede domme over historiske begivenheder.
Afstemning:
Vedtaget 89 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, KF) 9 stemmer imod forslaget (EL) 11 stemmer hverken for eller imod forslaget (ALT, Zenia Stampe (RV), SF). Zenia Stampe (RV) stemte ved en fejl hverken for eller imod forslaget.
Fremsat under: