§ 20-spørgsmål S 1410 Om virksomhedsordningen.
Til: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Dato: 27-07-2017
Samling: 2016-17
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 27-07-2017
Endelig besvarelse 11-08-2017
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, om han anser det for rimeligt, at virksomhedsordningen kan bruges til forældrekøb, når ministeren i bemærkningerne til lovforslag nr. L 194 (som fremsat), side 3, skriver, at »Selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud«, da der netop i forældrekøb ikke sigtes til at opnå overskud ved udlejning, men derimod underskud, som giver skattefradrag?
Skriftlig begrundelse:
Spørgsmålet er stillet ud fra debatten under førstebehandlingen af beslutningsforslag nr. B 133.

Endeligt svar

Dokumentdato: 11-08-2017
Modtaget: 11-08-2017
Omdelt: 11-08-2017

Svar på spm. nr. S 1410: Vil ministeren oplyse, om han anser det for rimeligt, at virksomhedsordningen kan bruges til forældrekøb, når ministeren i bemærkningerne til lovforslag nr. L 194 (som fremsat), side 3, skriver, at »Selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud«, da der netop i forældrekøb ikke sigtes til at opnå overskud ved udlejning, men derimod underskud, som giver skattefradrag?

Svar på spm. nr. S 1410.docx
Html-version

§ 20-spørgsmål

Dokumentdato: 27-07-2017
Modtaget: 27-07-2017
Omdelt: 27-07-2017

Vil ministeren oplyse, om han anser det for rimeligt, at virksomhedsordningen kan bruges til forældrekøb, når ministeren i bemærkningerne til lovforslag nr. L 194 (som fremsat), side 3, skriver, at »Selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud«, da der netop i forældrekøb ikke sigtes til at opnå overskud ved udlejning, men derimod underskud, som giver skattefradrag?

Vil ministeren oplyse, om han anser det for rimeligt, at virksomhedsordningen kan bruges til forældrekøb, når ministeren i bemærkningerne til lovforslag nr. 94 (som fremsat), side 3, skriver, at »Selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud«, da der netop i forældrekøb ikke sigtes til at opnå overskud ved udlejning, men derimod underskud, som giver skattefradrag?
Html-version