Forespørgsel til statsministeren om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Af Mette Frederiksen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Abildgaard (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Magni Arge (T), Sjúrður Skaale (JF) og Aleqa Hammond (UFG).
(Anmeldelse 16.05.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om faglig vejledning for transkønnede.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Omtrykt. Anmeldelse 14.03.2017. Fremme 21.03.2017. Forhandling 17.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 108 af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Stine Brix (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 109 af Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA), Lotte Rod (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om at bekæmpe voldelig venstreekstremisme.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 22.03.2017. Fremme 24.03.2017. Forhandling 16.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 106 af Peter Kofod Poulsen (DF), Trine Bramsen (S), Preben Bang Henriksen (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 107 af Rune Lund (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Afvikling af kontaktpersonordningen).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(2. behandling 16.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(2. behandling 16.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 1. del af 2. behandling 02.05.2017. Tilføjelse til betænkning 11.05.2017. Omtrykt. Fortsættelse af 2. behandling 16.05.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 1. del af 2. behandling 02.05.2017. Tilføjelse til betænkning 11.05.2017. Fortsættelse af 2. behandling 16.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 07.04.2017. Betænkning 09.05.2017. 2. behandling 16.05.2017).
Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 11.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mellemkommunal refusion ved efterværn).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 11.05.2017).
Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 10.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin, m.v.).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 05.04.2017. Betænkning 10.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden. (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.03.2017. 1. behandling 05.04.2017. Betænkning 10.05.2017).
Forslag til lov om kapitalmarkeder.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 11.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 11.05.2017. Omtrykt).
Forslag til folketingsbeslutning om, at efterskoler kan modtage tillægstakst til danskundervisning for flygtningebørn uden permanent opholdstilladelse.
Af Jacob Mark (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om fastlæggelse af loft for forældrebetaling i skolefritidsordninger.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre cpr-numre kønsneutrale.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om bindende kommunale folkeafstemninger.
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om fremme af brugen af elfærger.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 23.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om offentligt indkøb af miljøvenlige tekstiler.
Af Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT).
(Fremsættelse 28.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter.
Af Pia Adelsteen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ophør af brug af sprøjtegift på offentlige arealer.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
PUNKT 11 OG 12 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 16 OG 17 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0