1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til folketingsbeslutning om danske bidrag til en omkostningseffektiv forebyggelse af klimaændringer gennem bevarelse af regnskov.
Af Christian Poll (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at tillade mænd, der har sex med mænd, at donere blod.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT), Stine Brix (EL), Marianne Jelved (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af produktivitetskravet for sygehusene.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsret inden for behandling af type 1-diabetes.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om faglig vejledning for transkønnede.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Omtrykt. Anmeldelse 14.03.2017. Fremme 21.03.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 18. maj 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsvæsenets behandlingstilbud til transkønnede.
Af Stine Brix (EL) og Pernille Skipper (EL).
(Fremsættelse 14.03.2017).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad agter ministeren at gøre fremadrettet, i forhold til at der endnu en gang bliver opfordret til drab på jøder fra en moské i Danmark?
(Spm. nr. S 1193).
2) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren henset til ministerens eget svar på spørgsmål 305 til Finansudvalget, hvorefter man i 2016 ikke havde den offentlige vækst, som den daværende Venstreledede regering lagde op til, forholde sig til, om den nuværende regering forventer at kunne leve op til det meget beskedne vækstmål i offentligt forbrug på 0,3 pct.?
(Spm. nr. S 1194).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Vil ministeren løfte sløret for, om regeringen har tænkt sig at indkalde til forhandlinger om at løse de udfordringer, dansk økonomi står over for, inden sommeren, herunder begyndende flaskehalsudfordringer i udvalgte brancher, eller vil regeringen fortsat sidde på hænderne sommeren igennem?
(Spm. nr. S 1195, skr. begr.).
4) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Finder ministeren det rimeligt, at kommunen hænger på regningen og ansvaret, når private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og hvad vil ministeren gøre for at undgå sådanne situationer i fremtiden?
(Spm. nr. S 1201).
5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt i et homogent samfund, at der er kønsopdelte svømmehaller?
(Spm. nr. S 1183).
6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Karina Due (DF):
Finder ministeren det hensigtsmæssigt i et homogent samfund, at der bliver opført minareter i Danmark?
(Spm. nr. S 1184).
7) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Er det ministerens opfattelse, at baglandskontroller inden for Danmarks område, som EU-kommissær Dimitris Avramopoulos anbefaler som alternativ til den danske grænsekontrol, som Avrampoulos ikke ønsker at forlænge ud over den 12. november 2017, er et mere effektivt værn til at forhindre asylsøgere, kriminelle og personer, der er udvist med indrejseforbud, i at komme ind i Danmark end gængs grænsekontrol, som den i øjeblikket foretages ved den dansk-tyske grænse?
(Spm. nr. S 1186, skr. begr.).
8) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Er det ministerens opfattelse, at der er styr på de ydre grænser, og at »Den kontrol, der er i dag ved de ydre grænser, er rigtig god«, sådan som Venstres fungerende udlændinge- og integrationsordfører, Jan E. Jørgensen, siger til Jyllands Posten den 10. maj 2017, og i bekræftende fald, hvorfor fastholder ministeren så, at der er behov for grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse?
(Spm. nr. S 1187, skr. begr.).
9) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Er ministeren enig med Venstres fungerende udlændinge- og integrationsordfører, Jan E. Jørgensen, som i Jyllands Posten den 10 maj påstår, at EU har fået styr på de ydre grænser og tilmed citeres for, at »Den kontrol, der er i dag ved de ydre grænser, er rigtig god«?
(Spm. nr. S 1190).
10) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Er ministeren enig med Dansk Folkeparti i, at den nuværende grænsekontrol som minimum skal opretholdes, og at det ikke bør være en tilfældig græsk EU-kommissær for migration, der skal lovdiktere afskaffelse af den danske grænsekontrol?
(Spm. nr. S 1191).
11) Til skatteministeren af:
René Gade (ALT):
Vil ministeren kommentere og redegøre for sin holdning til udtalelserne fra den tidligere skattechef i Skattecenter København, Erik Lund, om, at der blev manipuleret med tallene for gældsinddrivelsen i flere år?
(Spm. nr. S 1182, skr. begr.).
12) Til skatteministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren af »moralske årsager« gennemføre lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder, hvilket koster 1 mia. kr. årligt, uanset hvor få virksomheder det gavner?
(Spm. nr. S 1199).
13) Til skatteministeren af:
Lea Wermelin (S):
Vil ministeren, henset til at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforslag trækker i den forkerte retning, så bør det kun gennemføres i helt særlige tilfælde – eksempelvis af sundhedshensyn eller implementering af EU-lovgivning – oplyse, om lovforslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder vil kunne bestå den test?
(Spm. nr. S 1198, skr. begr. Medspørger: Jesper Petersen (S)).
14) Til skatteministeren af:
Lea Wermelin (S):
Vil ministeren, henset til at ministeren har kaldt det for »flueknepperi«, at forslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder maksimalt vil gavne 6.000-8.000 virksomheder, og altså ikke de 23.000 virksomheder, som ministeren ellers har påstået, og som også er et tal, der har fundet vej ind i lovforslagets bemærkninger, uddybe, hvordan det kan betragtes som »flueknepperi«, når et lovforslag på den måde bygger på forkerte antagelser om, hvor store effekter lovforslaget vil få?
(Spm. nr. S 1200, skr. begr. Medspørger: Jesper Petersen (S)).
15) Til sundhedsministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Flere unge i Region Sjælland oplever tvang, og vi ser en generel stigning i antallet af unge med behandlingskrævende depression – det er bare to eksempler på udfordringer i børne- og ungepsykiatrien – hvordan vil ministeren sikre, at vi kan møde disse udfordringer?
(Spm. nr. S 1188).
16) Til sundhedsministeren af:
Liselott Blixt (DF):
Hvad er ministerens holdning til, hvem der skal eje en tandlægeklinik i fremtiden, og hvordan det sikres, at der bliver uddannet et tilstrækkeligt antal tandlæger?
(Spm. nr. S 1189).
17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Andreas Steenberg (RV):
Er regeringen enig med sit parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, i, at der er en aftale om at bygge de sidste kilometer motorvej rundt om Herning, som det fremgår af Dagbladet Holstebro den 26. april 2017?
(Spm. nr. S 1185).
18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at niveauet for den kommunale grundkapital, som er med til at finansiere almene boliger, skal ændres?
(Spm. nr. S 1196).
19) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at de afsatte midler i den seneste boligaftale til øget tilgængelighed for bl.a. personer med handicap er blevet brugt hensigtsmæssigt?
(Spm. nr. S 1197).
20) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at selv om der er blevet investeret i busser i hovedstaden, har det på mange strækninger ikke forkortet rejsetiden på grund af stigende trængsel og bilisme, jf. artiklen fra DKNYT den 11. maj 2017 »Busser kører langsommere på trods af millioninvesteringer«?
(Spm. nr. S 1202).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0