1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af en stadigt højere pensionsalder.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 28.02.2017. Fremme 02.03.2017. Forhandling 11.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 103 af Finn Sørensen (EL), Josephine Fock (ALT) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 104 af Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 105 af Bent Bøgsted (DF), Klaus Markussen (V), Laura Lindahl (LA) og Merete Scheelsbeck (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Ændring af ministres vederlæggelse og pensionsforhold som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger m.v.).
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 14.03.2017. 2. behandling 23.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger m.v.).
Af Søren Gade (V), Henrik Sass Larsen (S), Leif Mikkelsen (LA), Morten Østergaard (RV) og Mette Abildgaard (KF).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 14.03.2017. 2. behandling 23.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(2. behandling 09.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(2. behandling 09.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 1. del af 2. behandling 02.05.2017. Tilføjelse til betænkning 11.05.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 1. del af 2. behandling 02.05.2017. Tilføjelse til betænkning 11.05.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 07.04.2017. Betænkning 09.05.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 23.03.2017. 1. behandling 07.04.2017. Betænkning 09.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om mindre diskrimination i nattelivet.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket håndhævelse af immaterielle rettigheder (IP-rettigheder).
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af ansatte i kriminalforsorgens institutioner.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge fra 12 til og med 17 år og nedsættelse af den kriminelle lavalder til 12 år.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forespørgsel til justitsministeren om at bekæmpe voldelig venstreekstremisme.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 22.03.2017. Fremme 24.03.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 18. maj 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyser af lovforslags virkninger på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalens klimamål.
Af Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Stine Brix (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om faste teams i den kommunale hjemmepleje.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0