Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabet.
Af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Roger Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (UFG), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF) m.fl.
(Anmeldelse 09.05.2017).
Forespørgsel til statsministeren om Finansministeriets indflydelse på samtlige politiske ressortområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 07.04.2017. Fremme 18.04.2017. Forhandling 09.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 101 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rune Lund (EL), Josephine Fock (ALT) og Andreas Steenberg (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 102 af Erik Christensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Christina Egelund (LA) og Anders Johansson (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017. 2. behandling 09.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 09.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for befordringsgodtgørelse under integrationsgrunduddannelse).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 09.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 2. behandling 04.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den midlertidige fritagelse fra Digital Post.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om førtidspension som en permanent rettighed, der ikke efterfølgende kan fratages.
Af Torsten Gejl (ALT) og Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov til fædre og medmødre.
Af Trine Torp (SF) m.fl.
(Fremsættelse 30.03.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af en stadigt højere pensionsalder.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 28.02.2017. Fremme 02.03.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 16. maj 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til seniorførtidspension for nedslidte på arbejdsmarkedet.
Af Karsten Hønge (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om autorisationsordning for parkeringsselskaber og obligatorisk uddannelse af parkeringsvagter.
Af Kim Christiansen (DF) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 03.05.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0