Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, hvorvidt det er uforeneligt med at være »dansker« at være indvandrer eller efterkommer af indvandrere fra et ikkevestligt land.
Af Sofie Carsten Nielsen (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 22.02.2017. Fremme 24.02.2017. Forhandling 05.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 97 af Sofie Carsten Nielsen (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 98 af Mattias Tesfaye (S). Forslag til vedtagelse nr. V 99 af Martin Henriksen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 100 af Jakob Ellemann-Jensen (V), Christina Egelund (LA) og Naser Khader (KF)).
Forespørgsel til finansministeren om den kommende aftale mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Anmeldelse 04.04.2017. Fremme 07.04.2017. Forhandling 04.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 94 af Erik Christensen (S), Jacob Jensen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Anders Johansson (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 95 af René Christensen (DF) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 96 af Pernille Schnoor (ALT) og Stine Brix (EL)).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tidsbegrænset parkering, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(2. behandling 02.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Oprettelse af klagenævn).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(2. behandling 02.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift. (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 10.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 27.04.2017. 2. behandling 02.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte. (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 26.04.2017. 2. behandling 02.05.2017).
Forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 26.04.2017. Omtrykt. 2. behandling 02.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs. (Implementering af dele af Hongkongkonventionen).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 19.01.2017. Betænkning 29.03.2017. 2. behandling 20.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder. (Permanent genopdyrkningsret).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 19.04.2017. 2. behandling 27.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven. (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 24.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 20.04.2017. 2. behandling 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Justering af fondes adgang til fradrag for ikkealmennyttige uddelinger).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 27.04.2017. 2. behandling 04.05.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om udbetaling af skattefri efterlønspræmie.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.04.2017. Betænkning 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. (Mulighed for skadesforsikringsselskaber i EU/EØS at tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler)
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven. (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 27.04.2017. Tilføjelse til betænkning 04.05.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger).
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forespørgsel til statsministeren om Finansministeriets indflydelse på samtlige politiske ressortområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 07.04.2017. Fremme 18.04.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 11. maj 2017.
Forslag til ejendomsvurderingsloven.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 03.05.2017).
PUNKT 24 OG 25 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0