Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Orla Østerby (KF).
(Anmeldelse 03.05.2017).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2017).
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, hvorvidt det er uforeneligt med at være »dansker« at være indvandrer eller efterkommer af indvandrere fra et ikkevestligt land.
Af Sofie Carsten Nielsen (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 22.02.2017. Fremme 24.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2017.
Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i menneskerettigheder, herunder ligestilling og kvinders rettigheder.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til den internationale »Safe Schools Declaration« om forpligtelse til at beskytte elever, studerende, lærere, skoler og universiteter i krig.
Af Holger K. Nielsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 14.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union midlertidigt bør suspenderes, indtil de demokratiske rettigheder er sikret.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0