Forespørgsel til børne- og socialministeren om normeringerne i landets daginstitutioner.
Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Anmeldelse 21.02.2017. Fremme 23.02.2017. Forhandling 02.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 92 af Jacob Mark (SF), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Jakob Sølvhøj (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Lotte Rod (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 93 af Pernille Bendixen (DF), Anni Matthiesen (V), Laura Lindahl (LA) og Orla Østerby (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 27.04.2017. 2. behandling 02.05.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 25.04.2017. 2. behandling 02.05.2017. Ændringsforslag nr. 1 af 03.05.2017 til 3. behandling af Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF)).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minoritetssærhensyn i offentlige institutioner.
Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.10.2016. 1. behandling 01.12.2016. Betænkning 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikkealmennyttige uddelinger).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 27.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om frikommunenetværk.
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Erhvervsministerens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse.
(Anmeldelse 28.04.2017. Redegørelse givet 28.04.2017. Meddelelse om forhandling 28.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forespørgsel til finansministeren om den kommende aftale mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF).
(Anmeldelse 04.04.2017. Fremme 07.04.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2017.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0