1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
SPØRGSMÅL:
1) Til justitsministeren af:
Jeppe Jakobsen (DF):
Hvad mener ministeren om de mange tricktyverier, som især ældre medborgere udsættes for?
(Spm. nr. S 1129).
2) Til justitsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad er ministerens reaktion på, at Adnan Bülent Baloglu, der er religiøs rådgiver for den tyrkiske ambassade, helt åbenlyst i Kristeligt Dagblad den 28. april indrømmer, at ambassaden systematisk registrerer herboende kritikere af den tyrkiske præsident Erdogan?
(Spm. nr. S 1130, skr. begr.).
3) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvilke konkrete initiativer har ministeren undervejs for at forbedre arbejdsvilkårene og sikkerheden for de ansatte i landets fængsler, herunder konkrete tiltag for at nedbringe antallet af sygedage, normeringspolitik og udviklingen i antallet af overfald på de ansatte?
(Spm. nr. S 1131).
4) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvornår regner regeringen med at afskaffe blasfemiparagraffen?
(Spm. nr. S 1132).
5) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvad mener ministeren om ventetiderne for videoafhøring af børn?
(Spm. nr. S 1133).
6) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Mener ministeren fortsat, at det er ensbetydende med besparelser på velfærden, hvis ikke pensionsalderen hæves, som det fremgår af ministerens udtalelser i Ugebrevet A4 den 3. marts, »For konsekvenserne af at sige nej til at hæve pensionsalderen er, at vi må skære ned på en lang række andre velfærdsområder«, set i lyset af at det fremgår af ministerens eget svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 266, at der vil være et overskud på de offentlige finanser, hvis det offentlige forbrug stiger med det demografiske pres?
(Spm. nr. S 1139).
7) Til erhvervsministeren af:
Tilde Bork (DF):
Har ministeren indtryk af, at grænsekontrollen havde en negativ effekt på turismen i 2016?
(Spm. nr. S 1055 (omtrykt)).
8) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Hvad mener ministeren om anbefalingerne fra regeringens vækstteam for Det Blå Danmark?
(Spm. nr. S 1086).
9) Til erhvervsministeren af:
Thomas Jensen (S):
Mener ministeren, at regeringen understøtter anbefalingerne fra regeringens vækstteam for Det Blå Danmark?
(Spm. nr. S 1087).
10) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Synes ministeren, at det er passende omgang med skatteborgernes penge, at kommunerne bruger 4,4 mia. kr. på leverandører med ejerskab i »verdens værste skattelylande«, jf. artiklen i bladet Kommunen, nr. 10, side 12?
(Spm. nr. S 1072).
11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er ministeren enig i, at det muslimske tørklæde har politiske og sociale negative konsekvenser for samfundet?
(Spm. nr. S 1134).
12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:
Christian Langballe (DF):
Er ministeren enig i, at diverse integrationsprojekter gennem årene har slået fejl?
(Spm. nr. S 1135).
13) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at kommunerne bruger de rette sanktioner mod flygtninge og indvandrere, der ikke følger de krav, der bliver stillet til dem, når de er i praktik eller aktivering?
(Spm. nr. S 1126. Medspørger: Ib Poulsen (DF)).
14) Til beskæftigelsesministeren af:
Bent Bøgsted (DF):
Mener ministeren, at der kan være behov for nye sanktioner over for flygtninge og indvandrere, der ikke lever op til kravene, når de er i praktik eller aktivering?
(Spm. nr. S 1127. Medspørger: Ib Poulsen (DF)).
15) Til undervisningsministeren af:
Daniel Toft Jakobsen (S):
Hvad er ministerens holdning til, at en gruppe unge fra Stevns og Faxe er blevet afvist optagelse på det tættest beliggende gymnasium med den begrundelse, at de bor for langt væk fra det pågældende gymnasium, og agter ministeren at ændre bekendtgørelsen om optagelse på de gymnasiale uddannelser, så unge fremadrettet ikke kan afvises optagelse på det tættest beliggende gymnasium med den begrundelse, at de bor for langt væk fra gymnasiet?
(Spm. nr. S 1124, skr. begr.).
16) Til kulturministeren af:
Claus Kvist Hansen (DF):
Synes ministeren, at det er passende for en public service-kanal som DR at reklamere dels for halalslagtet kød, dels for en specifik halalslagterforretning, sådan som det foregik i udsendelsen »Spise med Price i København«, og finder ministeren, at det var fyldestgørende oplysning om halalkød ikke at oplyse om, at halalkød er forbundet med halalcertificeringsafgifter, der tilgår islamistiske organisationer?
(Spm. nr. S 1065).
17) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Har ministeren planlagt at tage initiativ til en national handlingsplan på transportområdet, der kan skabe en sammenhængende og langsigtet trafikpolitik?
(Spm. nr. S 1136, skr. begr.).
18) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvilke muligheder ser ministeren i at tænde de kollektive elektroniske trafiktavler, der er blevet slukket af Vejdirektoratet, som følge af at direktoratet i 2016 mistede de 30 mio. kr. i årlige puljemidler, der hidtil har finansieret tavlerne?
(Spm. nr. S 1137, skr. begr.).
19) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Magnus Heunicke (S):
Vil ministeren i lighed med Tyskland, Frankrig og Belgien være med til at indføre bøder for chauffører, der afholder deres ugentlige 45 timers hvil i lastbilens førerhus?
(Spm. nr. S 1138).
20) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at det er fornuftigt, at anlægget af en bro over rute 23 ved Knabstrupvej er projekteret i tredje etape af Kalundborgmotorvejen, når man samtidig i anden etape bruger 49 mio. kr. på en sidevej, som ingen funktion har, og hvor midlerne i stedet kunne bruges til østvendte ramper, hvis man fremrykkede byggeriet af broen over rute 23 til den planlagte anden etape, sådan som det er foreslået af Holbæk Kommune?
(Spm. nr. S 1140).
21) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Kaare Dybvad (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Slagelse Kommune ikke får den fulde støtte fra Landsbyggefonden til deres helhedsplan, der ellers har til formål at løfte kommunens fire udsatte boligområder?
(Spm. nr. S 1141).
22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:
Jan Johansen (S):
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for integrationen, at mere end hver fjerde beboer i den almene boligsektor er indvandrer eller efterkommer, mens det kun er 8 pct. i den øvrige boligsektor, som LLO fremhæver i deres seneste medlemsblad?
(Spm. nr. S 1142).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0