Forespørgsel til justitsministeren om chikane og forfølgelse af danskere i ghettoområder.
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 28.04.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrationsministeren om beskæftigelsen for personer med udenlandsk oprindelse i Danmark.
Af Marlene Harpsøe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 31.01.2017. Fremme 02.02.2017. Omtrykt. Forhandling 28.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 89 af Marlene Harpsøe (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 90 af Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 91 af Klaus Markussen (V), Laura Lindahl (LA) og Naser Khader (KF)).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love. (Lønnede projektorienterede forløb i visse lande og mulighed for erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb, praktik og studieophold).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 03.03.2017. Betænkning 18.04.2017. 2. behandling 27.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 27.04.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tidsbegrænset parkering, oprettelse af klagenævn, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 27.04.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 29.03.2017. Betænkning 25.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift. (Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændring af biblioteksafgiftens undergrænse m.v.).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 10.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 27.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte. (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet).
Af kulturministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 21.03.2017. Betænkning 26.04.2017).
Forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017. 1. behandling 23.03.2017. Betænkning 26.04.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en national undersøgelse af de studerendes trivsel på videregående uddannelser.
Af Jacob Mark (SF) og Kirsten Norman Andersen (SF).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen.
Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).
(Fremsættelse 20.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om forhandlinger med Storbritannien om gensidig sikring af rettigheder for danske borgere bosat i Storbritannien og britiske borgere bosat i Danmark.
Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (CETA).
Af Søren Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 21.03.2017).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om normeringerne i landets daginstitutioner.
Af Jacob Mark (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Anmeldelse 21.02.2017. Fremme 23.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 4. maj 2017.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0