Fremsat: 23-10-2007

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at sikre, at demente ikke skal i jobafklaringsforløb.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 20.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Liselott Blixt (DF), Finn Sørensen (EL) og Pernille Schnoor (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Leif Lahn Jensen (S), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA), Kristian Hegaard (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om at sikre, at varigt inhabile personer ikke skal trækkes igennem retssager.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 20.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 82 af Liselott Blixt (DF), Yildiz Akdogan (S), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA), Pernille Schnoor (ALT), Kristian Hegaard (RV), Kirsten Normann Andersen (SF) og Naser Khader (KF)).
Forespørgsel til børne- og socialministeren om at sikre demente en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling på socialområdet.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 20.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Jeppe Jakobsen (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA) og Orla Østerby (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 81 af Orla Hav (S), Stine Brix (EL), Pernille Schnoor (ALT), Kristian Hegaard (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF)).
Forespørgsel til udenrigsministeren om den danske forhandlingsposition i forhold til den forestående britiske udmeldelse af EU.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 01.02.2017. Fremme 03.02.2017. Forhandling 20.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 83 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Peter Hummelgaard Thomsen (S), Jan E. Jørgensen (V), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af lovændringerne vedrørende førtidspension og fleksjob.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 08.02.2017. Fremme 10.02.2017. Forhandling 21.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 86 af Leif Lahn Jensen (S), Anni Matthiesen (V), Laura Lindahl (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forslag til lov om markedsføring.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 12.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 30.03.2017. 2. behandling 20.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 24.04.2017 til 3. behandling af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Ændring af lånegrænse for fritidshuse).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 22.03.2017. 1. behandling 28.03.2017. Betænkning 18.04.2017. 2. behandling 20.04.2017. Tillægsbetænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (International kompetence i ægteskabssager).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 04.04.2017. 2. behandling 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 15.12.2016. 1. behandling 17.01.2017. Betænkning 04.04.2017. 2. behandling 20.04.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2015.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 30.03.2017. Anmeldelse (i salen) 04.04.2017. 1. behandling 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 23.02.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 28.03.2017. 1. behandling 31.03.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde og retslægeligt ligsyn og obduktion samt særligt om samtykke ved behandling af børn og unge).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 09.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 18.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven. (FE’s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE’s forpligtelse til sletning af oplysninger).
Af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 24.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 20.04.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven. (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
Af Bruno Jerup (EL) m.fl.
(Fremsættelse 28.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge i eget hjem.
Af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.
Af René Gade (ALT) m.fl.
(Fremsættelse 10.02.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0