Forespørgsel til statsministeren om Finansministeriets indflydelse på samtlige politiske ressortområder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 07.04.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om regeringens planer om at hæve pensionsalderen.
Af Karsten Hønge (SF) m.fl.
(Anmeldelse 31.01.2017. Fremme 02.02.2017. Forhandling 07.04.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Karsten Hønge (SF) og Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Bent Bøgsted (DF), Klaus Markussen (V), Joachim B. Olsen (LA) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Torsten Gejl (ALT)).
Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 11.01.2017. 1. behandling 26.01.2017. Betænkning 30.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder. (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 14.03.2017. Betænkning 05.04.2017).
Forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 04.04.2017).
Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 02.02.2017. Betænkning 21.03.2017).
Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mellemkommunal refusion ved efterværn).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 30.03.2017).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om den globale indsats på klimaområdet.
Af Christian Poll (ALT), Jens Joel (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Anmeldelse 22.02.2017. Fremme 24.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 20. april 2017.
Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2015.
(Forslaget som fremsat (i betænkning) 30.03.2016. Betænkning og indstilling 30.03.2017. Anmeldelse (i salen) 04.04.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav for medarbejderaktier og -optioner i statsejede virksomheder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 02.03.2017).
Forespørgsel til finansministeren om den kommende aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018 m.v.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) .
(Anmeldelse 14.03.2017. Fremme 21.03.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 20. april 2017.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0