Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om status for realisering af målene i 2020-arbejdsmiljøstrategien.
Af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 31.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Klaus Markussen (V), Laura Lindahl (LA), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Rasmus Jarlov (KF)).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at undgå, at EU udvikler en søjle af sociale rettigheder.
Af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 31.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Claus Kvist Hansen (DF), Mattias Tesfaye (S), Klaus Markussen (V), Christina Egelund (LA) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Rasmus Nordqvist (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)).
Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven. (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 14.03.2017. 2. behandling 30.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om anlæg af Haderup Omfartsvej.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 17.01.2017. Betænkning 23.03.2017. Omtrykt. 2. behandling 30.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 03.04.2017 til 3. behandling af Henning Hyllested (EL)).
Forslag til lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 23.02.2017. Betænkning 23.03.2017. 2. behandling 30.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område, for så vidt angår søfarende, m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.01.2017. 1. behandling 10.02.2017. Betænkning 22.03.2017. 2. behandling 28.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 12.10.2016. 1. behandling 13.12.2016. Betænkning 21.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om, at elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) får adgang til at købe ungdomskort.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.
(Fremsættelse 03.02.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af udfasning af fossilt drevne personbiler.
Af Maria Reumert Gjerding (EL), Christian Poll (ALT), Martin Lidegaard (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).
(Fremsættelse 03.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. (Mulighed for skadesforsikringsselskaber i EU/EØS at tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler)
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om en særlig indsats for at øge valgdeltagelsen blandt unge ved kommunalvalget i 2017.
Af Jacob Mark (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).
(Fremsættelse 07.02.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold.
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 29.03.2017).
PUNKT 15 OG 16 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0