Forespørgsel til sundhedsministeren om psoriasispatienters muligheder for at få tilskud til fodbehandling.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 28.03.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om børnechecken.
Af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og Leif Lahn Jensen (S).
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 28.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Peter Hummelgaard Thomsen (S), Bent Bøgsted (DF), Jan E. Jørgensen (V), Christina Egelund (LA) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Finn Sørensen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Rasmus Nordqvist (ALT) og Sofie Carsten Nielsen (RV)).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 22.03.2017. 2. behandling 28.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven. (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 14.03.2017).
Forslag til lov om anlæg af Haderup Omfartsvej.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 17.01.2017. Betænkning 23.03.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 23.02.2017. Betænkning 23.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love. (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 22.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Valg på personlige stemmer).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg.
Af Susanne Eilersen (DF), Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.
(Fremsættelse 10.02.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder.
Af René Gade (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 13.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder og vilkår for private udlån til iværksættere, herunder gennem lånebaseret crowdfunding.
Af René Gade (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 13.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om højere loft for medarbejderaktier i iværksættervirksomheder.
Af René Gade (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 13.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer.
Af René Gade (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 13.12.2016).
PUNKT 8 OG 9 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 13-15 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0