Forespørgsel til udenrigsministeren om et slankere europæisk samarbejde.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017. Forhandling 24.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Kenneth Kristensen Berth (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Peter Hummelgaard Thomsen (S), Jan E. Jørgensen (V), Henrik Dahl (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Rasmus Jarlov (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Nikolaj Villumsen (EL)).
Forespørgsel til statsministeren og udenrigsministeren om udviklingen i det transatlantiske forhold i lyset af den nye amerikanske administration.
Af Nicolai Wammen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Naser Khader (KF).
(Anmeldelse 24.02.2017. Fremme 28.02.2017. Forhandling 23.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Holger K. Nielsen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Nicolai Wammen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Christina Egelund (LA), Morten Østergaard (RV) og Naser Khader (KF)).
Forslag til lov om stedbestemt information.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 31.01.2017. Betænkning 02.03.2017. 2. behandling 23.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 09.02.2017. Betænkning 14.03.2017. 2. behandling 21.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 24.03.2017 til 3. behandling af undervisningsministeren (Merete Riisager)).
Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Krav om etablering af målrettede efterafgrøder).
Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).
(Fremsættelse 23.02.2017. 1. behandling 02.03.2017. Betænkning 22.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område, for så vidt angår søfarende m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 11.01.2017. 1. behandling 10.02.2017. Betænkning 22.03.2017).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om børnechecken.
Af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og Leif Lahn Jensen (S).
(Anmeldelse 10.01.2017. Fremme 12.01.2017).
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. marts 2017.
Forslag til lov om betalinger.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Ændring af lånegrænse for fritidshuse).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 22.03.2017).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0