Forespørgsel til ældreministeren om problemer i ældreplejen.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 09.12.2016. Fremme 13.12.2016. Forhandling 21.03.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Jeppe Jakobsen (DF), Jane Heitmann (V), May-Britt Kattrup (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Astrid Krag (S), Stine Brix (EL), Lotte Rod (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Pernille Schnoor (ALT)).
Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 08.02.2017. 1. behandling 21.02.2017. Betænkning 15.03.2017. 2. behandling 21.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 28.02.2017. Betænkning 14.03.2017. 2. behandling 21.03.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Ændring af ministres vederlæggelse og pensionsforhold som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger m.v.).
Af finansministeren (Kristian Jensen).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 14.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af folketingsmedlemmernes vederlæggelse og pensionsforhold som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger m.v.).
Af Søren Gade (V), Henrik Sass Larsen (S), Leif Mikkelsen (LA), Morten Østergaard (RV) og Mette Abildgaard (KF).
(Fremsættelse 14.12.2016. 1. behandling 13.01.2017. Betænkning 14.03.2017).
Forslag til lov om stedbestemt information.
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 31.01.2017. Betænkning 02.03.2017).
Forslag til lov om kapitalmarkeder.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 13.01.2017).
Forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Af kirkeministeren (Mette Bock).
(Fremsættelse 15.03.2017).
Forespørgsel til statsministeren og udenrigsministeren om udviklingen i det transatlantiske forhold i lyset af den nye amerikanske administration.
Af Nicolai Wammen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Morten Østergaard (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Naser Khader (KF).
(Anmeldelse 24.02.2017. Fremme 28.02.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 28. marts 2017.
PUNKT 7 OG 8 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0